Հոգեբանություն եւ հոգեբուժություն

Սոցիալական կարգավիճակը

Սոցիալական կարգավիճակը այն անձի կողմից զբաղեցրած պաշտոնն է, որը ներառում է (խմբի, ճանաչված կամ այլընտրանքային սոցիալական ենթահամակարգ) հիերարխիկ սոցիալական համակարգում: Սա անձի սոցիալական դիրքորոշումն է, որը կապում է ուրիշների հետ `սահմանելով փոխգործակցության օրենքները (իրավունքներն ու պարտականությունները, փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները եւ ենթակայության հիերարխիան): Անձի կարգավիճակը որոշվում է որոշակի սոցիալական խմբի համար `կարեւոր ազգային եւ տարիքային, տնտեսական ցուցանիշների համար: Ավելի մեծ չափով սոցիալական կարգավիճակը որոշվում է արտաքին գործոններով եւ ձեռքբերումներով, ինչպիսիք են իշխանության առկայությունը, նյութական բարեկեցությունը եւ մատչելի հնարավորությունները: Սոցիալական խմբի կարգավիճակի որոշման հարցում շատ ավելի քիչ է կենտրոնանում անհատի հմտությունների եւ գիտելիքների, նրա ներքին անձնական հատկանիշների, խարիզման կապը, կրթությունը:

Սոցիալական կարգավիճակի հասկացությունը գոյություն ունի միայն մեկի դիրքորոշումը ուրիշների դիրքորոշումների համեմատությամբ: Այն ցույց է տալիս որոշակի տեղը հիերարխիայում, արտացոլելով սոցիալական կառուցվածքի կազմակերպումը: Բարձր կարգավիճակը հնարավորություն է տալիս ազդել սոցիալական եւ պատմական զարգացման ընթացքի վրա, օգտվել արտոնություններից, հատուկ վայրից:

Անձի սոցիալական կարգավիճակը ենթադրում է ոչ միայն հատուկ նպաստների օգտագործումը, այլեւ պարտադրում է անհատին որոշակի պարտավորություններ, որոնք վերաբերում են որոշակի գործողություններին, ակնկալվող վարքին եւ հասարակության կողմից սահմանված նորմերի կատարմանը: Ցուցադրվող հասարակական դիրքորոշումը սատարում է խիստ սոցիալական մեխանիզմների միջոցով, որոնք ոչ միայն պարտավորություններ են պարտադրում եւ իրավունքներ են տալիս, այլեւ աջակցում են որոշակի սոցիալական դասերի մարդկանց որոշակի բաշխում: Հասարակության ընդհանուր զարգացման մակարդակը կախված է նրանից, թե որքանով ուշադիր է սոցիալական սոցիալական բաշխումները եւ վարքագծային դրսեւորման համապատասխանությունը սահմանված կարգավիճակների հետ: Որքան ավելի մանրակրկիտ է ամեն ինչ համապատասխանում դեղատոմսերին, այնքան քիչ է դրսեւորում խառնուրդները, այնքան ավելի կազմակերպված հասարակություն է համարվում:

Անհատական ​​սոցիալական կարգավիճակի որոշման համար հաշվի է առնվում եկամտի մակարդակը, գույքի մեջ ներառված նյութական իրերը, ապրելակերպը եւ ապրելակերպը, միջանձնային հարաբերությունները, աշխատուժի բաժանման համակարգում, քաղաքական հիերարխիայում զբաղեցրած տեղը, կրթության մակարդակը, բնության ցուցանիշները (ազգությունը, ծագումը եւ այլն): .դ) Այս չափանիշների հիման վրա յուրաքանչյուր անհատ միաժամանակ ունի մի քանի սոցիալական կարգավիճակներ, որոնք արտացոլում են յուրաքանչյուր պարամետրի մակարդակը (երիտասարդը տարիքի համեմատությամբ սոցիալական կարգավիճակ է, ինժեներ արտացոլում է մասնագիտությանը վերաբերող կարգավիճակը, մոնոպոլիստը ցույց է տալիս շոշափելի գույքի հիման վրա կարգավիճակը):

Սակայն այդ կատեգորիաների ամբողջականությունը հաշվի առնելով, առանց հաշվի առնելու մարդկային արժեքների ներքին համակարգը չի պատշաճ կերպով հասկանալու, քանի որ կա հիմնական կարգավիճակ, որը հիմնված է անձի ինքնակառավարման ընկալման վրա, եւ նա հավատարիմ է կենսակերպին: Այսինքն, այն մարդը, ով ունի ազնիվ ֆոն, մի քանի բարձրագույն կրթություն եւ խելացի սոցիալական շրջանակ, կարող է հանգեցնել մարգինալ ապրելակերպի, որը կցուցադրի իր կարգավիճակը:

Հայեցակարգը բավականին խիստ կապված է սոցիալական հեղինակության հայեցակարգի հետ, որը արտացոլում է այն դիրքերը, որոնք պահանջվում են եւ պահանջում են հասարակությունում: Սա կարող է լինել հեղինակավոր մասնագիտություն կամ բնակության վայր, այցելած վայրեր եւ ստացված կրթություն:

Ինչ է սոցիալական կարգավիճակը:

Սոցիալական կարգավիճակի հասկացությունը սահմանում է զբաղեցված դիրքորոշումը, ինչպես նաեւ արտացոլում է ամբողջ խմբի կառուցվածքի հիերարխիան: Ստատուսային բնութագիրը լիովին կախված չէ անհատի ջանքերից, այն որոշվում է շրջապատող հասարակության կողմից, ոչ միշտ օբյեկտիվ գործոնների հիման վրա որոշ գործառույթներ նվիրելով կամ զրկելով: Պետք է նշել, որ զբաղեցրած սոցիալական կարգավիճակը ստատիկ հասկացություն չէ եւ փոփոխություններ է արտաքին հանգամանքների համաձայն կամ անձի կողմից ընդունված որոշմամբ: Բացի այդ, կարգավիճակը կարող է դադարել գոյություն ունենալ ամբողջովին, եթե անձը թողնում է այս սոցիալական խումբը կամ դադարեցնում է իր գործունեությունը `հիմնվելով մարդկանց վարքագծային դրսեւորումների կանոնների վրա:

Հասարակական կարգավիճակի բարձրացումը հնարավոր է անհատի ինքնուրույն ջանքերի եւ ձգտումների (լրացուցիչ կրթություն ստանալու, սոցիալական շարժման ստեղծման, կատարված պատվերների քանակի ավելացման), ինչպես նաեւ սոցիալական գործընթացների (ռազմական հակամարտություններ, իշխանափոխություն եւ իշխանության բռնազավթում, բարձրագույն բուհերի մահվան) հետեւանքով:

Մեկ անձի կարգավիճակները բաժանվում են անձնական եւ հասարակական-հանրային, ինչը պայմանավորված է անձի միաժամանակ տարբեր մասշտաբի սոցիալական խմբերի մեջ մտնելուց: Անհատական ​​կարգավիճակը ներառում է մի փոքր խմբի (ընտանիքի, ամենամտերիմ ընկերների խմբի, թիմի եւ այլն) անձի կողմից զբաղեցրած վայրը: Այստեղ դիրքը կարգավորվում է անձնական հատկություններով եւ ուժեղ եւ արդյունավետ միջանձնային հարաբերություններ կառուցելու ունակությամբ: Որքան լավ մարդիկ են ընկալում ուրիշները, այնքան ավելի մեծ է նրա դրական զգացմունքները, այնքան բարձր է նրա կարգավիճակը: Փոքր խմբում իրենց տեղը կարգավորելը բավականին պարզ է, այն բնորոշվում է պաշտոնում հաճախակի փոփոխություններով, ինչը մեծապես որոշվում է էմոցիոնալ ընկալմամբ եւ արտացոլում հարաբերությունները եւ դրանց գործընթացները:

Անձի սոցիալական եւ սոցիալական դիրքորոշումը ներառում է այն վայրը, որը զբաղեցնում է որոշակի կատեգորիաների (գենդեր, ազգ, կրոն, մասնագիտություն, բնակության վայր եւ այլն) հիման վրա հատկացված խոշոր խմբում: Այս մակարդակում անհատի որակն ու բնութագիրը ընկալելը չի ​​կարգավորվում մարդկանց խմբի եւ դրանց ազդեցության տակ, այլ հասարակության այս սոցիալական կատեգորիայի գլոբալ դիրքորոշմամբ: Դա այս հարցում ճկունության պակաս է եւ ընկալման սանդղակ, որը բացատրում է նրանց ռասայական հիմքի վրա անհարկի վերաբերմունքի, սեռական հատկությունների եւ կրոնական նախասիրությունների հիման վրա իրավունքների եւ ազատությունների ճնշման հիման վրա:

Սոցիալական կարգավիճակը եւ սոցիալական դերը

Ստատուսի եւ դերի հասկացությունները նույնական չեն, չնայած նրանք անխոցելիորեն կապված են: Սոցիալական կարգավիճակն այն վայրն է, որտեղ սոցիալական դերը մարդու կարգավիճակի վրա հիմնված ակնկալիք է: Սոցիալական դերում կա երկու հիմնական ուղղություն: Սրանք ստանդարտ, սովորական եւ սոցիալապես ակնկալվող ակնկալիքներ են, եւ ինչպես է մարդը հասկանում իրեն, համաձայն այս, այսինքն, ինչպես է կարծրատիպային սոցիալ-դերը մոդելը կատարվում կամ խախտվում է վարքային մակարդակում:

Ստատուսը բնութագրվում է ձեռքբերումներով, եւ այլ ցուցանիշներ են օգտագործվում սոցիալական դերը նշանակելու համար: Դրանք ներառում են դերակատարության մակարդակը, որը պետք է կատարի դեր, ինչպես նաեւ ստացվում է (ծննդյան օրից, օրինակ `գենդեր կամ ձեռք բերված, օրինակ, մոր ստաժ), դրսեւորման սանդղակը (որոշ սոցիալական դերակատարումներ ունեն հստակ աշխարհիկ կամ դրսեւորման աշխարհագրական շրջանակ, մյուսները մշտական ​​են պահանջում) . Բացի այդ, դերերը կարող են ստեղծվել կամ կամայական, ինչը անհնար է, եթե կա կարգավիճակ, եւ դերերի փոփոխությունը տեղի է ունենում մի քանի անգամ, կարգավիճակի փոփոխությունը պահանջում է ավելի շատ ժամանակ: Սոցիալական դերերի թիվը համապատասխանում է սոցիալական կարգավիճակների քանակին: Լինելով երեխայի մայրը կարգավիճակում, դերային մակարդակում որոշակի պարտականություններ են պահանջվում: Այս ամենը շատ առումներով առաջացնում է լուրջ ներքին հակասություններ եւ հակասություններ, երբ մարդը կանգնած է տարբեր դերերի սպասելիքների ընտրության ընտրության հետ: Մասնագիտական ​​եւ ընտանեկան դերերը հաճախ բախվում են, ստիպելով մարդուն ընտրել միայն մեկ բան, քանի որ միաժամանակ հնարավոր չէ հանդիպել կարեւոր հանդիպման եւ մանկական խաղատան:

Կատարված գործողությունների ակնկալվող հաջորդականությունը ներառյալ, սոցիալական դերը մեծապես դարձնում է անձին պատանդ վերցնել իր ձեռքբերումներով: Այսպիսով, բժիշկները պետք է անընդհատ պատրաստ լինեն, օգնելով դատապարտված խարդախության կամ հափշտակությունից, եւ ղեկավարից ակնկալվում է պատասխանատվություն ստանձնել եւ իրականացնել անորոշ որոշումներ: Այլ հասարակությունում դա կարող է ամբողջովին տարբերվել, քանի որ տարբեր վերաբերմունքներ տարբեր սոցիալական կարգավիճակի եւ դերերի նկատմամբ: Որոշ երկրներում ծնողները վերցնում եւ վերցնում են երեխաները դպրոցից մինչեւ ավարտական ​​դասարաններ, իսկ մյուսները, յոթ տարեկան երեխաները, հաղթահարում են մի քանի ժամ տեւողությամբ երկու ժամ տեւողությամբ ճանապարհորդություն:

Կատարված սոցիալական դերերի կատարումը չկատարելը սովորաբար պատիժ է ենթադրում: Սա կարող է լինել հասարակության սոցիալական խեղաթյուրումը եւ նման անձի չընդունելը իրենց շրջապատում կամ դա կարող է լինել պատիժ (ծնողական իրավունքներից զրկելը, եթե մայրը չի կատարում ծնողական գործառույթներ, պաշտոնից հեռացում կամ նույնիսկ ազատազրկում): Մարդու վարքի եւ նրա դերի միջեւ անհամապատասխանությունը հասարակության մեջ շատ վրդովմունք է առաջացնում, քանի որ սպառնում է խաթարել կանխատեսելիության, կարգապահության եւ անվտանգության ամբողջ համակարգը: Դա կառավարվում է բարոյականության ընդհանուր ընդունված չափանիշներով, ինչը շատ առումներով կարող է հակասել անհատի ներքին սենսացիաներին: Քահանան, որը լսում է ծանր ռոք, խառնաշփոթ է առաջացնում, եւ ռոք-խմբի մեջ խաղալը կարող է հասարակական ոտնձգություն առաջացնել: Միեւնույն ժամանակ, նրա վարքագիծը չի հակասում հոգեւորականի դերի սահմանած կանոններին, սակայն այն փաստը, որ վարքագիծը չի համապատասխանում տեսակետին եւ մեծամասնության ակնկալիքները համարվում են տվյալ սոցիալական դերի շեղում:

Բացի այդ, շատ սոցիալական կարգավիճակներ պահանջում են մի շարք սոցիալական դերերի կատարում: Կնոջ կարգավիճակը ներառում է բուժքույրը, բժիշկը, կինը, տիկինը եւ այլն: Ռեժիսորի սոցիալական կարգավիճակը կարող է ներառել ներկա աշխատակիցների բոլոր մասնագիտական ​​դերերի կատարումը:

Նման շրջանակի առկայությունը եւ սոցիալական դերերի հետ համապատասխանության խստագույն պահանջը մարդկանց կյանքն ու վարքը ավելի կանխատեսելի է դարձնում, ինչը անմիջականորեն ազդում է ընդհանուր սոցիալական ապահովության մակարդակին եւ յուրաքանչյուր անհատի անհանգստության ներքին ընկալման նվազեցմանը: Դերերի սպասումների այս համակարգը, որպես հասարակության վերահսկողություն, սկսվում եւ արմատանում է վաղ մանկությունից: Այս գործընթացը կոչվում է սոցիալականացում, երբ մեծահասակների խաղի եւ բացատրությունների միջոցով դիտում է կինոնկարներ եւ հեքիաթներ կարդում, շրջապատող մարդկանց դիտում, երեխան ներծծում եւ հիշում է հասարակության վարքի կանոնները: Մանկական խաղերի տարբերությունը կառուցված է հենց այս աղջկա վրա, աղջիկները սուզվում են մանկական տիկնիկներ, եւ տղաները կառուցում են ամրոցներ, որոնք պատրաստվում են դերերի հետագա չափահաս դերը իրականացնելու համար: Նմանապես, ծնողները սովորեցնում են երեխաներին, աղջիկները կապված են տնային օգնությանը, տղաները զբաղվում են կենցաղային նորոգմամբ: Արքայադուստր դաստիարակությունը զգալիորեն տարբերվում է գյուղական երեխաների դաստիարակությունից, իսկ կարգավիճակով պահանջվող ամբողջովին վարքային հմտությունները:

Դերերի խիստ կատարումը եւ որոշ կարծրատիպային ակնկալիքների առկայությունը թույլ են տալիս արագացնել հաղորդակցման գործընթացը վստահության աստիճանի բարձրացման համար: Գնալով բժշկի գրասենյակ, յուրաքանչյուրը լսում է իր խորհուրդը եւ օգնում է օգնել: Եթե ​​սոցիալական կարգավիճակով որոշված ​​սոցիալական դերակատարումներ չլինեին, ապա սկզբում անհրաժեշտ էր ստուգել դիպլոմների առկայությունը, դրանց հավաստիությունը, եռապատկել բժշկի ձեռք բերած գործնական հմտությունները եւ հետո երկար ժամանակ անցկացնել իր գործունեության ներքին մտադրությունների հետ:

Սոցիալական կարգավիճակի տեսակները

Յուրաքանչյուր մարդ ունի մի քանի սոցիալական կարգավիճակ, հնարավոր չէ զերծ մնալ հասարակական կարգավիճակից որեւէ մեկի կարգավիճակից: Նույնիսկ մեկ կարգավիճակից զրկելու իրավունքի այլ դեպքերում անմիջապես հայտնվում է փոխարինելով նրան (հաշվապահն աշխատանքից ազատվում է աշխատանքից, կինն ամուսնու մահից հետո այրվում է, ուսանողը դառնում է ավարտական ​​ավարտից հետո):

Ստեղծված կարգավիճակը ուղեկցվում է բոլոր տեսակի սոցիալական կարգավիճակներով եւ արտացոլում է այս կատեգորիայի անձի գաղափարների եւ ակնկալիքների համադրությունը: Սրանք սոցիալական պահանջներ են, որոնք անձը պետք է կատարի, հակառակ դեպքում նա կարող է կորցնել իր կարգավիճակը, որը պահանջում է համապատասխանել այդ նորմերին: Օրինակ, քահանան չպետք է հարբած լինի պարիսպի տակ, ուսուցիչները չպետք է լրացուցիչ փող աշխատեն մարմնավաճառությամբ, իսկ բժիշկը չի կարող մոռանալ, որ կանչվի:

Կան նախնական սոցիալական կարգավիճակներ, որոնք ձեւավորում են մարդու հետագա զարգացումը, նրա տեսակետը եւ համաշխարհային ընկալումը, մեծապես որոշում են վարքագիծը եւ ոչ մի կերպ չեն ուղղվում: Այս առաջին ծննդյան կարգավիճակների հիման վրա կհայտնվեն գերիշխական մակարդակի հնարավորությունների առաջին տարբերությունները: Կենսաբանորեն սահմանված բնութագրերը (ազգությունը, սեռը) կապված են բնածին կամ տրված կարգավիճակների հետ: Այս կարգավիճակը վաղուց արդեն անփոփոխ է եւ անտարբեր, բայց բժշկության զարգացման հետ հնարավոր է դարձել սեռը փոխել ներքին սենսացիաներով: Բացի այդ, մեկ այլ երկրում ծնված երեխաները, իրենց արտաքին վարքագծային եւ բնորոշ դրսեւորումներով, արտացոլում են ազգի բնորոշ առանձնահատկությունները, որտեղ նրանք մեծանում են: Նույնն էլ նկատվում է փախստականների եւ տեղահանվածների երեխաների համար, որոնք երեխաների տարիքի բարձր ադապտացիայի շնորհիվ կլանում են բնակության երկրի մշակույթները: Բացի այդ, ծագման կարգավիճակները հայտնաբերում են միմյանց եւ ավտոմատ կերպով դնում մարդու սոցիալական դերը (որդին, որդեգրված երեխա, դետդոմովոթներ):

Բնապահպանական կարգավիճակի հիման վրա ստեղծվում է օրենսդրական համակարգի որոշակի մասը `զինծառայության պարտականությունը, ընտրություններին մասնակցելու թույլտվությունը, քրեական պատիժների խստությունը եւ այլն:

Զգալի իրադարձությունների արդյունքում ձեռք բերված ձեռքբերված կարգավիճակ կա: Այսպիսով, իշխանները դառնում են թագավորներ, հարսնացուները հարսանիքից հետո կնոջ են դառնում: Այն ձեռք բերված կարգավիճակներն են, որոնք արտացոլում են նեբրոնամտության հարաբերությունները (անխախտ, ամուսին, ամուսին եւ այլն):

Ձեռված կարգավիճակը մի տեսակ ձեռք բերված է, բայց արտացոլում է մարդու գիտակցված ցանկությունը եւ փոխելու աստիճանաբար ջանքերը (հաճախ մեծանում են) իրենց սոցիալական կարգավիճակը: Ամենից հաճախ այս տեսակի նկարագրվում է մասնագիտական ​​կատեգորիաներ, որոնց համար անհրաժեշտ է փոփոխություն կատարել ջանքեր `լրացուցիչ սերտիֆիկացման ձեռքբերում, հաջողակ քարոզարշավ իրականացում, հաստատակամության եւ հմտության անձնական հատկություններ: Սոցիալական կարգավիճակի բարձրացումը, ինչպես իջեցնելու համար, պահանջում է պատշաճ արձագանք եւ վարքագծի փոփոխություն իրավիճակների համաձայն: Եթե ​​դա տեղի չունենա, ապա խոսեք անպատշաճության եւ համապատասխան ինքնագնահատման կորստի մասին:

Հասած սոցիալական կարգավիճակը մեծապես կախված է ծննդաբերությունից կրթություն, ծանոթների լայն տեսականի, աշխարհի ճամփորդության եւ գիտելիքի հնարավորություն, ավելի շատ հնարավորություններ է ստեղծում, որպեսզի անձը ձեռք բերի բարձրագույն կարգավիճակ: Այնուամենայնիվ, կա մի հետաքրքիր օրինակ `ձեռք բերված բարձր կարգավիճակը միշտ էլ ավելի կարեւոր է, քան ծնվածը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ հասարակության կողմից առաջնահերթությունների ճանաչումը ձեռք է բերվում եւ ոչ թե տրվում է, անկախ նրանից, թե ինչ սկզբունքային դիրքորոշում էր:

Նախատեսված կարգավիճակը ձեռք է բերվում `անկախ ցանկությունից եւ ջանքերից: Այսպիսով, տարիքը նախատեսված է ընտանեկան վիճակում, եւ ընտանեկան իրավիճակը (օրինակ, երկրորդ կինը) սահմանված ստացված կարգավիճակ է:

Կան նաեւ խառը սոցիալական կարգավիճակ կամ կարգավիճակի անհամապատասխանություններ, որոնք տեղի են ունենում հանգամանքների անբարենպաստ հանգամանք (քաղաքական վերացում, պատերազմներ, աշխատանքի կամ առողջության կորուստ) հետեւանքով: Նման դեպքերում մի քանի գործարանների սեփականատերը կարող է մեկ սենյականոց բնակարան վարձել սարսափելի վիճակում, եւ կիբեռնետիկայի պրոֆեսորը կարող է աշխատել որպես խցիկ:

Նման բան կա, քանի որ հիմնական սոցիալական կարգավիճակը: Սովորաբար հիմնական անձը զբաղված է իր պրոֆեսիոնալ կարգավիճակով, որն ազդում է շրջակա միջավայրի ընտրության վրա, ֆինանսական հնարավորություններով իրեն տրված հնարավորությունների վրա: Կանանց ավանդական մշակութային բաղադրիչ ունեցող հայրապետական ​​երկրների համար նրա հիմնական կարգավիճակը գենդերային է: Ամենակարեւոր սոցիալական կարգավիճակը որոշելու համար անհրաժեշտ է կենտրոնանալ շրջակա իրականությանը եւ մշակույթի բնութագրերին, որտեղ մարդը գտնվում է:

Բացի այդ, կան երկրորդական կարգավիճակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է օրական կամ մի քանի անգամ փոփոխվել: Նրանց հետ նույնականացումը աննշան է եւ հայտնվում է միայն բացառիկ դեպքերում: Սա կարող է լինել ուղեւորատար ավտոբուսի կամ հանդիսատեսի կարգավիճակ համերգին, հետիոտնին կամ գնորդին:

Սոցիալական կարգավիճակի օրինակներ

Ցանկացած սոցիալական կարգավիճակ լավ օրինակ է օրինակներով: Օրինակ, ամենակարեւոր կարգավիճակը, որը բնորոշ է բոլոր այն մարդկանց, որոնք գտնվում են սոցիալական փոխազդեցության մեջ, մարդն է: Այն այնքան ընդհանրացված է եւ blurred, ներկայացնում priori, որ նույնիսկ հաշվի չի առնվել, երբ համարվում է: Հեղինակային իրավիճակի հետագա օրինակները կարող են լինել ազգությունը, ինչպես նաեւ այդ երկու կարգավիճակի քաղաքացիությունը եւ փոխհարաբերությունները կարող են նրանց համադրությամբ առաջացնել երրորդը (օրինակ, ռազմական Գերմանիայում հրեաները համարվում էին երկրորդ կարգի մարդիկ): Անբավարար կարգավիճակը, որը որոշում է սեռը, նաեւ տալիս է որոշակի սոցիալական կարգավիճակներ եւ նրանց հետ կապված դերեր (դուստր կամ որդին, քույր, թոռնուհին, որբ):

Приобретенные статусы несколько похожи с врожденными, только на их наличие человек может повлиять самостоятельным осознанным выбором. Именно так расширяются родственные роли - незнакомые люди становятся мужем и женой, создавая новую семью, а их родственники приобретают новые социальные статусы относительно друг друга (свекровь, золовка, свояченица, кум и прочее).

Ի տարբերություն բնածին եւ գործնականում, ուղղման համար ոչ պիտանի էպիզոդիկ վիճակները լրացնում են մեր կյանքը եւ կարող են նկարագրվել գործադուլների մասնակիցների օրինակների, կինոյի կամ սրճարան այցելողների, տաքսի կամ գնացքի ուղեւոր, գնորդ կամ հանրահավաքի մասնակից: Այս կարգավիճակը կարելի է կրկնել պարբերաբար միեւնույն անձի կյանքում, ինչպես նաեւ առանց կյանքի հատուկ նկարագրության որեւէ հատուկ ազդեցության, դրանք փոխարինվում են հակառակը:

Ստորագրված կարգավիճակը սովորաբար վերաբերում է մասնագիտական ​​եւ կարգավիճակային դրույթներին եւ հաճախ ունենում են իրենց անհատական ​​նիշերը: Սա կարող է լինել մասնագիտություն (բժիշկ, ոստիկան, իրավաբան, կենսաբան), պաշտոնը (նախագահ, դոցենտ, առաջնորդ), կյանքի դիրքորոշումը (downshifter, vagabond): Հասարակական կարգավիճակները ներառում են այնպիսի կատեգորիաներ, ինչպիսիք են գողերը, մարդասպանները, առանց բնակության որոշակի բնակավայրեր: Սա մետաղադրամի մյուս կողմն է, արտացոլելով սխալ ջանքերը կամ զարգացման պարտավորության բացակայությունը:

Ձեռքբերված կարգավիճակները գրեթե միշտ արտաքին դրսեւորման նշաններ են `բժիշկներ, զինվորականներ, ներքին գործերի վարչության աշխատակիցները, հրդեհաշիջը հագնում համազգեստը, մարզիկները` մեդալներ եւ գավաթներ, նույնիսկ կալանավորվածները ունեն իրենց արտաքին գաղափարախոսական ինքնության սեփական համակարգը դաջվածքների տեսքով:

Հասարակական կարգավիճակի ցանկացած դրսեւորում չի կարող լիովին բավարարել հասարակության ակնկալիքները, անհնար է դիմակայել ինչպես վարքագծային գծին, այնպես էլ արտաքին նամակագրությանը եւ առանց որեւէ այլ կարգավիճակի ոչնչացման:

Ինչպես բարելավել սոցիալական կարգավիճակը

Սոցիալական կարգավիճակը մշտական ​​եւ բնական չէ, յուրաքանչյուր մարդու ցանկությունն է այն ավելացնելը: Կան ավելի շատ հեղինակավոր մասնագիտություններ, բնակության վայրեր, ավելի բարձր աշխատավարձ, եւ որոշ երկրներում նույնիսկ նախընտրելի սեռը կա: Մարդկանց որոշ կատեգորիաներ չեն կարող ազդել: Այսպիսով, նույնիսկ եթե դուք ունեք սեռական գործողությունների փոփոխություն, անհնար է փոփոխել կենսաբանական ծնողները եւ ազգությունը: Սակայն այս աշխարհի շատ բաներ ենթակա են փոփոխության, եւ դուք կարող եք բարելավել ձեր սոցիալական կարգավիճակը:

Սոցիալական կարգավիճակի բարելավումը նպաստում է անձի մոտիվացիայի եւ հավակնությունների առկայության: Առանց իրենց կյանքի բարելավման ցանկության եւ լավագույնը ընտրելու, առաջընթացը անհնար է: Սա վերաբերում է ամեն ինչին `աշխատանքի ընտրությունից` կառուցել հարաբերություններ: Նրանք, ովքեր հավատում են, որ նրանք չունեն բավարար փորձառություն կամ գիտելիքներ, փնտրում են ցածր աշխատավարձով կամ վատ աշխատանքային պայմաններով աշխատելու եւ իրենց ամբողջ կյանքը ծախսում: Այս փուլում արժե կանգ առնել եւ սկսել աշխատել հեղինակավոր ընկերությունների եւ բարձր աշխատավարձ ունեցող պաշտոնների թափուր տեղերը: Դուք կարող եք դրանք ուղարկել ձեր ռեզյումեն, բայց գործատուի պահանջների օպտիմալ ուսումնասիրությունը դա կլինի ձեր սոցիալական կարգավիճակը բարելավելու ձեր ռազմավարությունը: Ուսումնասիրեք անհրաժեշտ ծրագրերը, քաշեք օտար լեզուների իմացության մակարդակը եւ ժամանակի ընթացքում Ձեր ռեզյումեն կդառնա լավագույններից մեկը, ով պնդում է, որ արժանապատիվ եւ հետաքրքիր աշխատանք է կատարում:

Նայեք, թե ինչպես են նրանք ապրում ապրելու կենսամակարդակը: Զգուշորեն գնահատեք, թե ինչպես են նրանք ծախսում իրենց ժամանակը, որոնց հետ նրանք շփվում են, որքան ժամանակ են նվիրում ինքնակազմակերպմանը եւ ինչ ոլորտներում: Գուցե դուք կտեսնեք, որ ուրբաթ գիշերը այդ մարդը ծախսում է ոչ թե բարերում, այլ հաշվապահական ծրագրերի ուսումնասիրմամբ եւ շոուի դիտելու փոխարեն ընտրում է հանգստյան օր անցկացնել հանգստյան կենտրոնում, բիզնես գործընկերների հետ:

Ամեն անգամ, երբ դուք պետք է բարձրացնեք ձեր մակարդակը. Եթե հիմա չեք կարողանում ճաշել, ապա անհրաժեշտ է գտնել արագ սնունդ, երբ այն նորմ է դառնում, ժամանակն է սկսել ճաշարաններ կամ պարզ սրճարաններ, ապա անհրաժեշտ է բարելավել մակարդակը ռեստորանների եւ անհատական ​​մենյուի համար: մի խոհարար: Մոտավորապես այդպիսի սանդուղքի վրա պետք է կառուցվեն բոլոր կյանքերը: Մի փրկեք, բայց փնտրեք ուղիներ մշակելու համար:

Ձեր բիզնեսը բացելու միշտ էլ լավ դիրքեր կամ հնարավորություններ կան: Ընտրության մեջ, ուր էներգիա ներդնելը, կարեւոր է կենտրոնանալ շրջակա միջավայրի պահանջներին: Եթե ​​ցանկանում եք բացել ձեր ռեստորանը, ապա լավագույն կերակուր պատրաստելու դասընթացները, եւ եթե ցանկանում եք զբաղվել միջազգային ընկերությունում, ապա պետք է լավ սովորել առնվազն երկու օտար լեզու:

Բացի հստակ գործնական հմտություններից եւ գիտելիքներից, պետք է հատուկ սոցիալական գիտելիքներ եւ սովորություններ, որոնք համապատասխանում են այս սոցիալական ոճին: Գործադիր պաշտոնների համար դուք ստիպված կլինեք կատարելագործել բիզնեսի էթիկան եւ կառավարման հոգեբանությունը: Որեւէ դիրքորոշում, գործունեության դաշտ կամ կատարված աշխատանքի մակարդակի փոփոխություն պահանջում է ոճի փոխում: Եվ վարքի ոճը եւ հագուստի ոճը: Եթե ​​դուք նախկինում գովազդային գործակալության ստեղծագործող դիզայներ եք, կարող եք քայլել ձեր ձգված սվիտերներով, ձեր աչքերի տակ ականջալուրներով եւ փոխել այդ գործունեության դաշտը որպես մոդել ամսագրի դիզայներ, ապա դուք ստիպված կլինեք փոխել ձեր տեսքը, համընկնում ընդհանուր ուղղությանը: Եվ եթե դուք վարձվում եք քաղաքական ծրագրի նախագծման համար, դուք ստիպված կլինեք փոխել հաղորդակցության ոճը եւ հեռացնել սովորույթները `ուշանալով եւ ապրել ժամանակով:

Սոցիալական կարգավիճակի բարելավումը մշտապես կապված է փոփոխվող պայմանների արագ եւ պատշաճ ադապտացման հետ, եւ որքան շուտ դա տեղի է ունենում, այնքան ավելի շանսեր, որոնք ձեռք կբերվեն ձեռք բերված քայլի վրա, այլ ոչ թե սահում: Դա անելու համար անհրաժեշտ է ապագայում մի փոքր ապրել եւ այժմ համապատասխանում է աճող փուլին: Դեսպանատան երեկոյան ընդունելության ժամանակ հարկավոր է ժամանել տuxեդո եւ ոչ թե փնտրել նախքան անցորդներին:

Որքան ավելի շատ ձեր արտաքին դրսեւորումները համապատասխանում են ցանկալի կարգավիճակին, այնքան մեծ հնարավորություն է, որ դուք կստանաք այն: Լեզուներով եւ գործնական կանոններով լի գերազանց իմացություն, աշխատակիցը ստանում է հրատապ հրավերներ ղեկավարից հովանավորների հետ հանդիպելու եւ դառնում փոխարինող: Եվ մեկ այլ աշխատակից, որը ավելի առաջադեմ է որպես մասնագետ, սակայն իր ամբողջ տեսքով, երբ կատարում է ներգրավվածությունը կատարողների միջին խավի մեջ, երբեք չի հրավիրվի նման միջոցառումների:

Սա, ի դեպ, վերաբերում է անձնական հարաբերություններին: Եթե ​​դուք արժանի եք զգալ, ճիշտ տեղում եք, ապա ուղեկիցը կհամապատասխանի ձեզ եւ բարեհաճեցնի ձեր նախասիրությունները: Եթե ​​դուք խմում եք բարում եւ մեկնում եք առաջին այցելու, ապա զարմանք չունեք, որ դա իշխան չէ:

Դիտեք ձեր առողջությունը եւ ներդնում ոչ միայն բուժման մեջ, այլեւ ստուգման, ռեժիմային ստուգման, կանխարգելիչ միջոցառումների, այցելելու առողջարաններ եւ սպորտաձեւեր: Առողջության պահպանումը առաջատար է բարձր արդյունքների հասնելու համար: Այն խթանում է ուղեղի ակտիվությունը, կայունությունը, կայունացնում է նյարդային համակարգը: Ինչ վերաբերում է նյարդերին, ապա դուք պետք է փորձեք դանդաղեցնել, քանի որ այնքան ավելի աղմուկ եւ աղաղակում են իրենց բացառիկության եւ ավելի բարձր լինելու ցանկության մասին, այնքան ցածր է արդյունքը: Հանգստությունը եւ հանգստությունը հնարավորություն են տալիս ճիշտ որոշումներ կայացնել: